diabetes

Studie. Diabetes typ 2

2015-05-21 09:11 #0 av: RobinEH

Sahlgrenska Universitetssjukhuset söker för närvarande deltagare med diabetes typ 2 till tre vetenskapliga studier för olika läkemedel. Om du är intresserad så läs gärna vidare för mer information om de olika studierna.

Jag har försökt att lägga upp informationen så tydligt som möjligt och jag hoppas att formatet inte gör det besvärligt för dig som använder hjälpmedel för att läsa texten, annars får du gärna påtala detta.

OBSERVERA!
Studiedeltagande är frivilligt. Du har rätt att avbryta ditt deltagande när du vill, om det så har gått en vecka eller bara är några dagar kvar av studien. Du behöver inte uppge varför du väljer att avbryta.
----------------------------------------------------------------------------

Studie 1

Inklusionskriterier:
Diabetes typ 2 (ej insulinbehandlad) och övervikt.

Om:
Två olika läkemedel prövas. Vid deltagande så delas du slumpmässigt in i en av fyra grupper (Läkemedel 1, Läkemedel 2, Läkemedel 1+2 eller Placebo). Syftet med läkemedel 1 och 2 är att minska mängden fett i levern.

Åtgång:
Studiedeltagande pågår under 12 veckor. Under denna tid planeras 6st möten.

Ingrepp:
Studien inleds med en screening som avgör huruvida du är lämplig deltagare. Här mäts puls, blodtryck, vikt, bukomfång, fettmängd, EKG, blod- och urinprov samt Magnetresonans (MR) för att mäta mängd fett i lever. Vidare görs glukosbelastning och blodprovs tas. Därtill återkommer undersökningar som vid screening.

Kostnad/ersättning:
Mot kvitto ersätts utgifter såsom för resor, måltider och förlorad inkomst. Ersättning för deltagande ges ej. Besök, läkemedel och undersökningar är gratis. Patientskade- samt läkemedelsförsäkringarna gäller.

Intresserad? Läs vidare här: https://www2.sahlgrenska.se/sv/SU/Forskning/Centrum-for-klinisk-provning/Lakemedelsstudie-typ-2-diabetes4/
----------------------------------------------------------------------------

Studie 2

Inklusionskriterier:
Diabetes typ 2, kardiovaskulär sjukdom samt är minst 40 år.

Om:
Ett läkemedel prövas. Vid deltagande slumpas du in i en av tre grupper (Läkemedel dos 1, Läkemedel dos 2 eller Placebo). Läkemedlet som prövas ämnas att stimulera njurarna till att utsöndra socker i urinen.

Ingrepp:
Inleds med screening som avgör lämplighet för studien. Läkarundersökning, EKG, puls, blodtryck samt HbA1C sker här. Rutinmässiga blod och urinprover tas under studieperioden.
Glukosmätare för kontinuerlig blodsockermätning i erhålles. Kost- och motionsråd erhålles.

Åtgång:
Studiedeltagande pågår under ca 6 år, eller längre. Minst 21 besök planeras under denna tid. Under första året sker utöver screening och startbesök sker 6 besök första året vid behandlingsvecka 6, 12, 18, 26, 39 och 52. 

Kostnad/ersättning:
Ersättning för reseutgifter ges, max 200:- per besök. Besök, läkemedel och undersökningar är gratis. Ersättning för deltagande ges ej. Patientskade- samt läkemedelsförsäkringarna gäller.

Intresserad? Läs vidare här: https://www2.sahlgrenska.se/sv/SU/Forskning/Centrum-for-klinisk-provning/Lakemedelsstudie-typ-2-diabetes2/
----------------------------------------------------------------------------

Studie 3

Inklusionskriterier:
Diabetes typ 2, minst 50 år ung samt kärlförträngning som setts på kranskärlsröntgen eller behandlats med ballongsprängning/stent eller bypass operation.

Om:
Ett läkemedel prövas. Vid deltagande slumpas du in i en av två grupper (Läkemedel eller Placebo). Läkemedlet är en blodproppshämmare

Ingrepp:
Screening inleds med blodtryck, puls, längd, vikt samt ev. graviditetstest för att avgöra lämplighet för studien. Därefter tas EKG och blodprov samt åter blodtryck, puls samt ev. graviditetstest härefter tilldelas läkemedlet om du anses lämplig. Mat- och livsstilsråd ges.

Åtgång:
Studiedeltagande pågår i ca 3 år, eller längre. Besök 1-3 ges inom tre månader därefter ett besök per halvår. Telefonkontakt tas mellan besöken.

Kostnad/ersättning:
Ersättning för merkostnader ges mot kvitto. Ersättning för deltagande ges ej. Besök, läkemedel och undersökningar är gratis. Patientskade- samt läkemedelsförsäkringarna gäller.

Intresserad? Läs vidare här: https://www2.sahlgrenska.se/sv/SU/Forskning/Centrum-for-klinisk-provning/Lakemedelsstudie-typ-2-diabetes1/

____________________________________________________________________________

Jag arbetar inte för någon av berörda parter. Likaså är jag ej delaktig i studierna. Jag delar dessa för att uppmärksamma samt ge er som önskar möjlighet att bidra till forskningen.

Jag tror, jag tror på vintertid och ishalka.
Sajtvärd på Träning och Hälsa

Anmäl
2015-05-21 09:12 #1 av: Maria

Bra information.

/Maria

 

Anmäl
2015-05-21 09:18 #2 av: OlgaMaria

En väldigt off topic-kommentar kanske, men det är lite fult detta med hur man nästan uppmuntrar personer som upplever studien som jobbig att avbryta. På det sättet rensar man lätt ut personer som upplever biverkningar av medicinerna, och behöver inte ha med så mycket av det i studieresultatet. De betonar att du INTE behöver ange anledning till att du avbryter, dvs, tycker du medicinen är jobbig, berätta det inte, så slipper vi dokumentera det. Vanligt tillvägagångssätt då nya mediciner ska testas och komma ut på marknaden.

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2015-05-21 09:25 #3 av: Maria

#2 En studie måste alltid genomgå en etisk prövning och skulle inte detta tillägg finnas med så hade studien aldrig blivit godkänd.

Däremot brukar det alltid finnas med uppgifter om hur många deltagare som inbjudits och hur många deltagare som tackat nej och som avbrutit.

Alla parametrar måste så att säga redovisas.

Jag ser inget fult i det. Det skulle snarare vara fruktansvärt om någonting var tvingande som från början är frivilligt.

/Maria

 

Anmäl
2015-05-21 09:53 #4 av: OlgaMaria

Jo, men på detta sätt kan man komma undan med att endast beskriva negativa biverkningar från dem som fullföljt studien, vilket lär vara dem som mått som bäst av medicinerna. Med dessa "spelregler" kan de som håller i studien uppmuntra personer som mår dåligt av medicinerna att "hoppa av" och säga att de inte behöver ge anledning till varför.

Givetvis är det bra att man kan hoppa av, jag bara förklarar hur det kan användas till utförarens fördel.

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2015-05-21 10:02 #5 av: Maria

De flesta studier som jag känner till gör dessutom en bortfallsanalys. Det vill säga att man försöker summera bortfall och orsak i den mån det går.

Jag tror knappast att någon som håller i en studie uppmuntrar folk till att hoppa av utan snarare är det tvärtom att man är mån om att så många som möjligt fullföljer. Deltagarfrekvens är en jätteviktig faktor och för mycket bortfall kan sabotera en studie.

Man får inte glömma att i studier så är ALLA resultat värdefulla och viktiga. Även de negativa resultaten. Oväntade resultat är också enormt spännande och ger nya vägar och infallsvinklar.

/Maria

 

Anmäl
2015-05-21 10:27 #6 av: Record

Studier behövs, har själv varit med i 10 år (Record-studien) och blivit väl omhändertagen. Synd bara att den är förlagd till Göteborg med dess trafik-kaos, vilket tar för mycket restid för att medverka.

Fint upplägg TS, tack!

Anmäl