Övrigt

FORL - Tandsjukdom hos katt

2012-07-26 22:24 #0 av: Leffe

FORL; Feline Odontoclastic Resorptive Lesions, är en tandsjukdom hos katt. Det är kattens permanenta tänder som drabbas genom att de gradvis resorberas och så småningom fraktureras av. Då man ännu inte känner till vad som utlöser resorption av permanenta tänder vid FORL kan man varken förebygga eller bota sjukdomen. De senaste 40 åren har det skett en ökning av förekomsten av FORL. Man har sett att hos perser debuterar FORL vid tidigare ålder än hos andra katter.

Det första tecknet på att Simzon min ena hankatt inte mådde riktigt bra var att ha hade dålig andedräkt i perioder. Jag tyckte också att han kunde verka nedstämd och inte lika aktiv som tidigare. Detta satte jag dock i samband med vår flytt och att han i samma veva blivit kastrat. Han åt som vanligt, kanske något mer blötfoder men även torrfoder. Jag tyckte också att det tog tid för honom att komma tillbaka i kondition efter kastreringen. Förutom dålig andedräkt började han dregla och ha tungspetsen ute, jag kollade hans tänder för att se om han hade tandsten men det fanns inget synligt. Nu bokade jag tid hos veterinären för att få veta vad som var fel. Vid första anblicken kunde inte veterinären se någon tandsten heller men på grund av den dåliga andedräkten så rekommenderade han sövning och undersökning av tänder och munhåla. Tid för detta bokades några dagar senare så att Simzon skulle hinna påbörja antibiotikabehandling innan eventuella ingrepp.

När Simzon låg i narkos ringde veterinären upp mig och sa att de hittat angrep av FORL på flera av Simzons tänder. Detta syntes inte förrän man i narkos lyfte upp tandköttet och då såg flera blottlagda pulpor och hårt angripna tandhalsar i både övre och nedre vänster käke. Veterinären ville nu ha klartecken att dra ut de drabbade tänderna eftersom de var så svårt angripna. Självklart sa jag, gör det som ni måste göra. I huvudet surrade dock frågorna, kommer han att mista alla sina tänder nu, hur länge kommer han att kunna leva och framför allt jag måste få veta mer om FORL! Sagt och gjort, kattböckerna åkte fram ur bokhyllan men där fanns endast korta beskrivningar av sjukdomen om den ens fanns nämnd. Internet är i sådan här lägen en "gudagåva" för att söka information. Jag lyckades hitta ett examens arbete av en veterinärstuderande vid namn Charlotta Lidholm om sjukdomen FORL. I detta hittade jag bra och lärorik information. Jag har förstått att det är många som liksom mig inte vet så mycket om den här sjukdomen hos våra katter och därför tyckte jag det kunde vara intressant att skriva om det här i tidningen. Jag har försökt att förenkla texten så att den ska bli mer lättförstådd för "oss vanliga människor" men en del ord måste hänga med och på slutet finns en liten ordlista.

Förkortningen FORL står för Feline Odontoclastic Resorptive Lesions och är en allt mer vanligt förekommande tandsjukdom hos tamkatten och andra kattdjur. Det är kattens permanenta tänder som drabbas genom att de gradvis resorberas och så småningom fraktureras av. Av okänd anledning triggas odontoklaster att resorbera roten på permanenta tänder; något som bara fysiologiskt sker av mjölktandsrötter i samband med tandömsning. Processen anses i vissa stadier vara mycket smärtsam. Då man ännu inte känner till vad som utlöser resorption av permanenta tänder vid FORL kan man varken förebygga eller bota sjukdomen. FORL är en relativt nyupptäckt företeelse, den tidigaste dokumentation gjordes 1930. De senaste 40 åren har det skett en ökning av förekomsten av FORL. Man har ej kunnat visa ett klart rassamband men eventuellt kan det vara vanligare hos raskatter. Det enda som har kunnat fastställas signifikant i mer än en undersökning är att FORL sällan uppträder hos katter yngre än två år. De flesta lesionerna uppträder vid 4-6 års ålder och sedan ökar prevalensen och antalet drabbade tänder med stigande ålder.

Man har sett att hos perser debuterar FORL vid tidigare ålder än hos andra katter. Det är oklart om något av könen är mer mottagliga än det andra, man har heller inte sett något samband med kastration eller kastration i låg ålder.

Många katter med FORL har symtom som kan härledas från munhålan. Till symtomen hör nedsatt aptit eller helt avsaknad av aptit, dålig andedräkt, viktminskning, uttorkning och ökad salivering. Katten föredrar ofta att äta mjuk mat och kan eventuellt spilla och tappa maten när den äter, dem slickar sig om munnen, den kan ha huvudskakningar och nysningar. En del katter uppvisar ospecifika symtom som stillhet, aggressivitet eller på annat sätt förändrat beteende.

Även för veterinären kan symtomen vara mycket svåra att tolka. Många gånger upptäcks lesionerna i samband med annan undersökning men ofta missas de, dels på grund av att de täcks av tandsten - den ojämna tandytan vid FORL är utmärkt underlag för att plack och tandsten skall få fäste - dels på att håligheterna ovan tandköttskanten ofta fylls med granulationsvävnad vilket kan göra dem svåra att upptäcka. Vid inspektion ses FORL som hårdvävnadsförlust, vilket kan vara allt från små emaljdefekter med oregelbunden yta i tandhalsområdet, till delvis eller nästan fullständigt resorberade eller frakturerade tänder. Ibland kan hela kronan ha brutits av. FORL-lesioner kan upptäckas under tandköttskanten eller under granulationsvävnad. Ett reflexmässigt svar på smärta i munhålan hos katt är klapprande käkrörelser och slickrörelser med tungan, även under generell anestesi. Båda dessa reflexer kan ibland utlösas vid beröring av drabbade tänder.

För att diagnosticera FORL är röntgen ett nödvändigt redskap. Alla kattens tänder bör röntgas då lesionerna kan förekomma på samtliga tänder. Tänder som kliniskt tycks saknas kan upptäckas vid röntgenundersökning som helt eller delvis benomvandlade s.k. spökrötter där kronan brutits av. FORL kan starta var som helst längs hela tandroten.

Det finns för närvarande ingen behandling som avbryter eller läker FORL. De behandlingar man kan använda sig av har till syfte att minska kattens smärta och inflammation i munnen. Olika behandlingar har prövats genom åren, de flesta med otillfredsställande resultat. Fluorlack på mycket tidiga lesioner, har dock ingen bevisad effekt. Fyllningar har man också provat men den här behandlingsformen har man idag i stort sett frångått eftersom fyllningarna lossnad och katterna uppvisade ytterligare framskriden FORL. I dagsläget är extraktion, utdragning av tänderna i princip det enda alternativet. Detta kan låta radikalt men då målet är att få katten smärtfri och minimera inflammationen i dess mun är detta den hittills mest accepterade metoden att uppnå målet. I de fall där FORL ej är komplicerat av parodontit och/eller rotabscesser kan kronamputation vara ett alternativ. Tandens krona amputeras i höjd med käkbenet och man lägger sedan över en flik av tandköttet. Rötterna lämnas kvar i käkbenet där de i de flesta fall helt omvandlas till ben. Behandlingen medför dock en risk för komplikationer och bör följas upp med röntgenundersökning.

Fakta om kattens tänder

Kattens tänder börjar bildas redan under fosterstadiet och redan vid födseln finns kattens permanenta uppsättning tänder i käkbenet. Tandömsningen startat vid ca tre till fyra månaders ålder och är oftast avslutat vid fem till sex månader. Katten har 26 mjölktänder och totalt 30 permanenta tänder. De permanenta tänderna i halva överkäken består av 3 framtänder (incisiver) 1 hörntand (canintand) 3 kindtänder (premolarer) och 1 mycket liten oxeltand (molar). I halva underkäken finns 3 framtänder, 1 hörntand, 2 kindtänder och 1 oxeltand.

Bilden är hämtad ur kattens sjukdomar av Ann-Marie Nilsson ICA bokförlag 2004.

Bilden är hämtad ur kattens sjukdomar av Ann-Marie Nilsson ICA bokförlag 2004.

Tandens anatomi, i en något förenklad version

Tanden består av tandben -dentin- vilket omsluter pulpan och ger tanden dess form. Rotdentinet täcks av ett tunt lager s k cement. Kronan täcks av emalj, vilket är kroppens hårdaste material. Vid tandhalsen möts cement och emalj kant i kant. Tänderna är placerade i fördjupningar i käkbenet -alveolarfickor. Till väggen i dessa är tandens upphängningsapparat, bestående av kollagena trådar fästad. Trådarnas andra ändar är fästade i cementet. I spalten mellan tand och alveolarvägg finns rottrådar, kärl och nerver. Samt en form av celler, vilka under vissa stimuli kan omvandlas till osteo- eller odontoklaster.

Käkbenet täcks längs tandraderna av tandkött - gingiva. Detta bildar grunda tandköttsfickor genom att epitelet fäster in mot tanden strax ovanför tandhalsen. Pulpan innehåller dentinbildande s k odontoblaster, bindväv, blodkärl och nerver.

Ordlista:

Resorbera - suga tillbaka

Granulationsvävnad - nybildad kärlrik bindväv under sårs läkningsfas

Lesioner - skada eller sjuklig förändring i organstruktur.

Plack - mjuk, vit eller gul (bakterie) beläggning på tandytorna

Prevalens - det relativa antalet sjuka i en viss sjukdom inom en viss befolkning vid en given tidpunkt.

Anestesi - bedövning

Kollagen - fibröst protein som utgör huvuddelen av den bindväv som ligger mellan cellerna.

Källförteckning:

Feline Odontoclastic Resorptive Lesions (FORL) -en morfologisk beskrivning

av Charlotta Lidholm Examensarbete 2003:31 Veterinärprogrammet Veterinärmedicinska fakulteten SLU ISSN 1650-7045 Uppsala 2003

Kattens sjukdomar av Ann-Marie Nilsson ICA bokförlag 2004

Svensk Veterinärtidning nr 4/2005 artikel av vet. Johan Lindsjö

Bilden är hämtad ur kattens sjukdomar av Ann-Marie Nilsson ICA bokförlag 2004.

Skrivet av

Bild på simzonitessimzonites
På Cornish Rex iFokus

Anmäl
2012-07-27 07:19 #1 av: Maria

Jättebra artikel. Tack LeffeGlad

Vi är nu många som har katter och kattens hälsa är lika viktig.

Min katt Moritz hade eller har FORL.

Tyvärr märkte jag ingenting. Han åt fortfarande som vanligt och var inte förändrad på något sätt.

Han var 5 år när han fick dra 8 tänder. Därefter har det varit OK.

Vi står däremot på kö till djurtandläkaren och hoppas vi ska få en tid nu i augusti för vår andre katt Lorentz har fått en väldigt dålig andedräkt. Han älskar torrfoder och äter med god aptit så man kan ju önska att det bara är tandsten. Han är så svår att titta i munnen. Sprattlar enormt medan Moritz är hur lätt som helst att pila med och klippa klor och liknande.

/Maria

 

Anmäl
2012-08-08 23:44 #2 av: [sakring]

Tack, mycker intressant  artikel med tanke på att jag har en FORL-katt. Hon är nu 12 år gammal och pigg som en mört. De upptäckte det i samband med en vaccination då de alltid tittar i munnen på katten. En liten framtand var svart.

Jag brukar låta dem ta tandsten en gång om året och de gjorde det också nu samt drog ut tanden. Så beställde jag tid hos en annan veterinär som de rekommenderade som har tandröntgen och som gick igenom munnen ordentligt. Jag har sedan gjort detta en gång per år med samtliga 4 katter med det är enbart denna som har FORL. Det är en huskatt av mycket osäker härstamning men jag asäga att färgen är svart hon är korthårig  och har lång nos och är väldigt smal och har alltid varit, så någon perser är det inteFlört

Jag har läst att man hitta katter med förändringar av FORL i de gamla egyptiernas gravar.

Anmäl
2012-08-09 06:27 #3 av: Maria

Ja, det är tydligen en mycket gammal sjukdom och drabbar katter av olika sorter.

Vår katt är ju heller ingen Perser.

/Maria

 

Anmäl
2012-08-10 09:44 #4 av: DesK

Jag hittade en artikel om detta på dt.se LÄNK

Désirée

Anmäl
2012-08-10 10:35 #5 av: Maria

Jättebra länk.

Med andra ord var Moritz ganska ung som redan vid 5 fick dra ut 8 tänder.

/Maria

 

Anmäl
2012-08-10 13:37 #6 av: [sakring]

Borsta tänderna på katten. Jo tack det skulle jag vilja se här där de knappt tillåter att jag tittar dem i munnen.

Anmäl
2012-08-10 13:51 #7 av: Maria

Haha, jag skulle förmodligen bli strimlad om jag skulle borsta tänderna på Lorentz men Moritz däremot kan kan göra nästan vad som helst med.

/Maria

 

Anmäl
2012-08-10 13:56 #8 av: Leffe

Fröja och Pysen ställer upp på det mesta jag kan tänkas hitta på

Anmäl
2012-08-10 14:00 #9 av: [sakring]

Min 5-månaders britt vore ypperlig att pröva med. Men han är hal som en ål. Jag fick ta in grannfrun här som höll i honom så jag fick titta honom i munnen.

När han var och kastrerades så hade han dubbel uppssättning hörntänder i överkäken. På två veckor hade de nya vuxit ut. Jag hade då varit hos vetten 2 veckor tidigare för att kolla om han höll på att ömsa dem och han hade inte ömsat en enda tand. Han luktade skunk ur munnen.

Anmäl
2012-08-10 14:02 #10 av: Maria

Borstar du deras tänder regelbundet?

"Vi" står i alla fall på kö till tandläkaren för katterna nu men än så länge har vi ingen tid fått.

/Maria

 

Anmäl
2012-08-10 15:21 #11 av: [sakring]

# 10 Men behöver ni verkligen en tandläkare? Finns det ingen vette med tandrötngen? Det är en sådan jag går till.

Anmäl
2012-08-10 15:23 #12 av: Maria

Vi går på Västra Djursjukhuset och de har en tandspecialist en eller två gånger i veckan där och eftersom ena katten har FORL och t.om har opererat bort flera tänder så vill jag gärna gå till samma igen.

/Maria

 

Anmäl
2012-08-10 15:32 #13 av: [sakring]

Jaha det förstår jag. Här har vi en med tandläkare men jag går hos en vette som är specialiserad på just FORL och som har tandröntgen och där får man tid inom 2 veckor.

Anmäl
2012-08-10 15:35 #14 av: Maria

Det brukar vara bättre här också men jag antar att det är för att det varit sommar och semester.

/Maria

 

Anmäl
2012-09-05 18:31 #15 av: Maria

Kan uppdatera.

När vi var i Grekland ringde de från veterinären och sa att det fanns tider. Tyvärr hade jag ingen almanacka med mig men nu har ena katten fått tid den 2 oktober.

Vi tar han som har sämst andedräkt först. Det känns mest akut. Jag har svårt att titta i hans mun också. Han sprallar och klöser och blir som en orm.

Den andre katten. Han med FORL är mycket mer lätthanterlig och hans kvarvarande tänder ser i alla fall fina ut när jag tittar. Tandköttet ser också bra ut så vi tar honom nästa gång. Han är hur snäll som helst när man tittar i munnen, klipper klor, rensar öron och allt.

Tänk att de kan vara så olika.

/Maria

 

Anmäl
2012-09-05 20:43 #16 av: [sakring]

Jo tack det vet jag också att katter kan vara, olika alltså. Min yngste som är drygt 6 månader är som en hal ål när man försöker att titta honom i munnen. Det ansåg t.o.m. vetten som vi var hos idag. Fick metacam och återbesök om 10 dagar.

Anmäl
2013-01-16 19:14 #17 av: Anterrabae

Var hos vet med min hankatt 10,5 år.. Har märkt att han helst inte tuggar. Han har tuggat förr, men nu låter han helst bli. Då vi BARFar honom så tyckte jag det var lite märkligt, men jag vet ju att han är en lat skit ;) reflekterade inte över det då han emellanåt tuggar i sig både kycklingvinge och hals, samt egna byten.

Nå, nu ringde jag i alla fall till vet igår, när jag blivit informerad om att FORL finns. Fick dagens tid.. Och döm av min förvåning när hag fick veta att två tänder saknas helt, minst en till är ganska svårt angripen samt en hörntandsfraktur från troligt slagsmål så pulpan är blottad :P detta utan röntgen. Bara en snabbkoll.

Akut operationstid i morgon, med grundlig koll.. Tandvetten ville inte vänta för katten lär ha ont! :( jag känner mig som en skurk som inte märkt något! Men så får man inte pilla den katten i munnen heller :P får se vart detta slutar.. Tandlös katt?

//Ida

Sajtvärd för Kost , Hypermobilitet Och Synskadade

Anmäl
2013-01-16 20:00 #18 av: Maria

Ändrade mitt inlägg. Trodde jag var på en annan sjtFlört

#17 Hoppas att det kommer att gå bra för din katt.

Min katt var inne nu i höstas för att ta tandsten. Veterinären ringde och sa att han hade en stor varböld under en kindtand som var tvungen att tas bort. Han fick sys med flera stygn. Hon menade att vi måste h märkt det men jg har bara känt att han haft dålig andedräkt och trodde att det berodde på tandstenen.

Jag kände mig också som en skurk.

/Maria

 

Anmäl
2013-01-17 00:29 #19 av: Anterrabae

Undrar hur de tänker att man "måste" märka? När katten inte visar smärta, tuggar och äter och är som vanligt. Det var ju när han inte åt som vanligt jag hörde av mig! :P

Det kommer gå bra, jag är bara lite orolig över hur många tänder som ryker imorrn..

//Ida

Sajtvärd för Kost , Hypermobilitet Och Synskadade

Anmäl
2013-01-17 06:07 #20 av: Maria

Jag undrr också hur de tänker.

Jag märkte visserligen andedräkten men de kan ju lukta v enbart tandsten också.

Hoppas det går bra för din kisse. Du får berätta.

/Maria

 

Anmäl
2013-01-17 10:08 #21 av: Anterrabae

Ja, och illa kan de lukta även utan tandsten, beroende på vad de stoppat i sig ;)

Jag återkommer, nu är han inlagd i alls fall, över dagen.

//Ida

Sajtvärd för Kost , Hypermobilitet Och Synskadade

Anmäl
2013-01-17 18:28 #22 av: Anterrabae

Nu är han hemma igen, och jag kan andas ut. Tre tänder tog de, plus de två som redan saknades. Det slutade på -5. Ganska ok i alla fall. Han är på uselt humör som man väl kan förstå. Dessutom måsten han vara inne en vecka. Det är bli svårt. Sen Åb. Jag gissar på mjukmat och mycket omvårdnad, kärlek och gos!

//Ida

Sajtvärd för Kost , Hypermobilitet Och Synskadade

Anmäl
2013-01-17 19:28 #23 av: Maria

Lille katt. Skönt att det gick bra och att han är hemma.

Min  ene katt har som sagt klarat sig bra med -8 tänder. Han är viserligen "innekatt". Vi har en inhägnad trädgård.

Nu sista gången hos veterinären med den andre katten så skulle han ha finmixad mat i tre veckor. Det innebar att båda katterna fick äta samma mat och det var inget roligt förta veckan men sedan åt de av ren hunger tror jag.

Hur kul är det att mixa kattmat med en stavmixerTungan ute

Hoppas det går bra att hålla honom inne. Katter är ju ganska så anpassningbara fastän de kan sura rejältFlört

/Maria

 

Anmäl
2013-01-18 21:04 #24 av: Anterrabae

Den katten är Houdini själv om han bestämmer sig för det! En vända efter vet-besök hade han tratt (tror det var i samband med dränage av varnöld efter slagsmål) då klämde han sig igenom ett fönster som var typ 6-7cm öppet. Med tratt och allt! Jag hittade tratten på gårdsplanen, och katten var borta! Huset var för övrigt stängt. Detta är dessutom en stor katt, väger tunt 6kg, och kan sträcka ut sig till 90cm om han vill. Han står på golvet och når upp på köksbänken. Förvånad Idag är han hemma och lugn, men jag tror inte det blir en lätt vecka Tungan ute

//Ida

Sajtvärd för Kost , Hypermobilitet Och Synskadade

Anmäl
2013-01-18 22:03 #25 av: Maria

Stackars katten och erSkrattande

Hoppas att veckan går fort.

/Maria

 

Anmäl
2013-04-04 16:35 #26 av: Maria

Puttar tråden och undrar hur det gått för katten #24?

Har en väninna som fick avliva sin gamle katt veckan innan påsk indirekt på grund av FORL. Hans mun var väldigt angripen och så upptäckte man att han hade dåligt hjärta och förmodligen inte skulle klara en operation så de valde att avlivaStorgråter.

/Maria

 

Anmäl
2013-04-07 00:11 #27 av: Anterrabae

Åh har jag glömt att skriva det! Hoppsan!

Som sagt, fem tänder rök, och han tog ganska precis två veckor på sig att läka. Nu är han i stort sett sig själv igen, men lite lat med tiåuggandet.. Så klart kan det väl vara lite bökigt med gluggar.. Har kollat honom en vända till, för jag var rädd att han fått ont igen. Men det var inget som randiga kunde se. :)

Har även kollat upp den andra katten, och hon var ren hon med.

Så nu är livet tillbaka till det vanliga. Jag märker dock att forskaren nu efter op har svårare att hålla vikten.. Han tycker det är besvärligt att tugga och äta, så han äter inte mer än nödvändigt, och blir då lite för smal.. Så jag får truga, och anpassa de övrigas mat efter vad han äter.. De andra två äter ju allt ;)

//Ida

Sajtvärd för Kost , Hypermobilitet Och Synskadade

Anmäl
2013-04-07 08:35 #28 av: Maria

Skönt att det har gått bra.

På min katt märkte jag ingen skillnad. Han är mer matglad nu på äldre dagar och knaprar och äter. Möjligtvis äter han mer långsamt för kompisen hinner alltid före.

/Maria

 

Anmäl
2013-04-09 19:15 #29 av: Anterrabae

Jo långsam är han allt också, vi får stänga in honom i ett annat rum för att han ska få ro och äta, ifred. De andra har ätit upp innan han börjat..

//Ida

Sajtvärd för Kost , Hypermobilitet Och Synskadade

Anmäl
2013-05-14 15:08 #30 av: Maria

Nu var det dags för veterinärbesök igen imogon för katten som var inne i höstas och hade en varböld i munnen. Han börjar lukta ur munnen igen och jag tycker han har magrat.

Jag har lyckats klippa ner hälften av hans päls så han ser verkligen inte klok ut. Det går inte att raka honom med trimmer för han är så rädd för apparater och ljud. Så det får bli saxen i omgångar. Han får riktiga dreadlocks trots att jag borstar honom.

Får se vad de säger om honom.

/Maria

 

Anmäl
2013-05-14 17:05 #31 av: Maria

Nyss kom det ett SMS.

"Lorentz, du är välkommen till Västra Djursjukhuset imorgon 15/5 kl 8.40"Skrattar

/Maria

 

Anmäl
2013-05-15 15:35 #32 av: Maria

Idag har vi varit iväg med Lorentz. Det var en kamp att få dit honom som vanligt då det inte fungerar med transportbur.

Han vägde 4,7 kilo i oktober och nu 4,0 så han hade gått ner en del.Ledsen Munnen hans såg OK ut men han var lite röd i tandköttet längst in.

De tog tempen på honom och även blodprover för att utesluta något annat som ex.njurar.

Lille katt, vad snäll han är, när han väl är på plats.

Nu har han fått en ny tid för sövning och genomgång av munnen den 4 juni.

Det kostar en del också. Blodprov, temp och undersökning gick idag på 2700:-. Får se vad det kostar nästa gång.

/Maria

 

Anmäl
2013-05-22 11:18 #33 av: Maria

Jag är så ledsenStorgråter Lorentz är död och jag känner mig nästan chockad.

Vi fick en tid tills idag för att med ultraljud kolla hans njurar och jag och min man var med. Han fick lugnande så han mer eller mindre sov under undersökningen. Man tog urinprov och så såg man en stor tumör på hans ena njure och sedan såg man att hela buken var full av tumörer.

Han hade gått ner till 3,8 kg. 2 hekto på bara en vecka.

Vi bestämde oss att ta bort honom när han ändå var halvsövd.

Så nu sitter vi här...och Moritz springer omkring och letar och allting känns bara förvirrat.

/Maria

 

Anmäl
2013-05-22 11:34 #34 av: [Mustangcab]

# 33 Beklagar sorgenStorgråter

Själv var jag till vetten med min huskatt på 13 år igår och hon fick dra ut 2 tänder i nederkäken. Det var ett saftigt pris måste jag säga. Nu hade jag tagit njur- och leverprover tidigare. Men hela behandlingen med sövning och operation samt röntgen och tandstenstagning kostade mindre än 2.200 kr.

Medarbetare på Britter i fokus, Dokumentärer i fokus, Neurologiska sjukdomar i fokus

 

Anmäl
2013-05-22 12:24 #35 av: Leffe

Tröstekramar från mig

Anmäl
2013-05-22 13:37 #36 av: Maria

Tack ska ni ha.

Usch, det känns för bedrövligt.

/Maria

 

Anmäl
2013-05-22 15:09 #37 av: Anterrabae

Men Maria! Vad sorgligt! KRAM!

//Ida

Sajtvärd för Kost , Hypermobilitet Och Synskadade

Anmäl
2013-05-23 19:10 #38 av: Maria

Idag har varit en tung dag.

Så ledsamt och tomt. Att en liten katt kan lämna ett sådant tomrum.

Moritz har det jobbigt också. Han är orolig och springer omkring. Ser ut som om han letar.

/Maria

 

Anmäl
2013-05-25 14:57 #39 av: Maria

Måste bara lägga in denna bilden. Bland de sista på Lorentz för någon vecka sedan.

Visst har han en fantastisk svans.

/Maria

 

Anmäl
2013-05-25 15:13 #40 av: [Mustangcab]

Ja det har han en riktig "rävarumpa"Skrattar

Medarbetare på Britter i fokus, Dokumentärer i fokus, Neurologiska sjukdomar i fokus

 

Anmäl
2013-05-25 20:54 #41 av: Ary

#33 Nej men vad tråkigt. Beklagar. Men om han gått ner såpass lär han ju varit smärtpåverkad redan....

Ser ju så jättefin ut på kortet. Glad

Anmäl
2013-06-28 11:05 #42 av: Seabeck

Hallå

Bra artiekl men borde inte den här artikeln ligga under Katter iFokus. Trodde Hälsa iFokus rörde enbart människor. 

mvh

MickeAnmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.