Sjukdom och Ohälsa

<u>Magsår, fördjupning</u>

2008-01-31 22:01 #0 av: Mandysan

Pomperipossa har rotat upp ett gammalt skolarbete åt oss på hälsa.ifokus. Det är ganska djupgående, vill du ha lättare stoft rekommenderar vi den andra artikeln om magsår.

ORSAK

Magsår innebär att det har bildats ett sår på slemhinnan, antingen i magsäcken eller i tolvfingertarmen. Kontakta akutmottagningen om du får svåra smärtor i magen, kräks blod, får kolsvart avföring eller om du får andra nytillkomna besvär i övre delen av magen.

Det finns olika orsaker till magsår.

Länge ansåg man att obalansen främst orsakades av levnadsvanor såsom stress och dålig kost. De senaste årens forskning har dock visat att en bakterie, Helicobacter pylori, spelar mycket stor roll för uppkomsten av magsår.

Acetylsalicylsyra och smärtstillande läkemedel, som Ibuprofen och liknande, kan också ge tillfälliga magsår. Magsår uppkommer när syraproduktionen och magens slemhinnefunktion är i obalans - magens skyddande slemhinna kan inte längre stå emot de syror och enzymer som finns i magsaften (saltsyra och pepsin).

Oftast får man bakterien redan i barnaåren. Det är dock inte alla som har Helicobacter pylori-infektion som utvecklar magsår. Bakterien lever under slemmet i magsäck och tolvfingertarm. Där kan den orsaka inflammation i slemhinnan, göra den svagare och skapa den obalans som är början till magsår.

 

SYMTOM

Symtomen vid magsår kan variera mycket och kan inte skiljas från dem som finns vid magkatarr eller dyspepsi som det också kallas. Vissa personer har nästan inga besvär alls.

Sår i magsäcken kan också förväxlas med magsäckscancer.

Ett karakteristisktsymtom på magsår är smärta och sveda i maggropen. Ofta är smärtan distinkt, som en ömmande punkt i magen.

Sitter såret i tolvfingertarmen är det vanligt att det känns som om smärtan strålar ut i ryggen. Oftast upplevs denna smärta mest intensiv på natten. Om man äter brukar smärtan lindras tillfälligt och sedan återkomma några timmar senare.

Sitter såret i magsäcken upplevs smärtan vanligen mer ihållande och med illamåendekänsla. Då brukar det inte hjälpa att äta, tvärtom blir det oftast värre av mat.

Illamående, kräkningar, halsbränna och sura uppstötningar är symtom som kan förekomma vid magsår. Men magsår kan också vara utan symtom. Att inte känna någon smärta alls vid magsår är vanligare hos äldre personer. Om man inte har några symtom är det först vid en komplikation  

som man får besvär. Komplikationer kan vara ett blödande eller till och med ett brustet magsår. Detta är ett allvarligt tillstånd som kräver snabb läkarvård.

Blödande magsår

Ett magsår kan börja blöda. Det beror på att magsyran skadat blodkärl i magsäcken. Det kan blöda lite hela tiden eller mycket och plötsligt. Magsåret kan bli så djupt att det gör hål på magsäcksväggen, vilket innebär att magsäcksinnehåll kommer ut i bukhålan. Tillståndet är då ytterst allvarligt och du måste omedelbart till sjukhus.

Detta är varningssignaler för blödande magsår:

  • plötsliga svåra smärtor i magtrakten
  • blodig, mörk och tjäraktig avföring
  • illamående och kaffesumpsaktiga kräkningar med blod
  • blekhet och trötthet på grund av blodbrist
  • Ofrivillig viktminskning

Du ska alltid söka läkare om du tror att du kan ha magsår.


UNDERSÖKNING

Diagnosen ställs genom en gastroskopundersökning eller en röntgenbild. Vid magsår kan även andra undersökningar avslöja om man har bakterien Helicobacter pylori, ett så kallat urea-test. Ett annat sätt att upptäcka Helicobacter pylori är med hjälp av blodprov, så kallad serologi, som kan visa att kroppens immunförsvar har reagerat mot bakterien. Helicobacter pylori kan även upptäckas i avföringsprover. Urea Breath Test är ett utandningstest som man ibland får göra. Testet bygger på att Helicobacter pylori bildar ämnet urea, som tas upp av blodet och lämnar kroppen med utandningsluften. Om man har urea i utandningsluften tyder det på att man har bakterien i kroppen.

Vid gastroskopi kan läkaren också ta vävnadsprov för att avgöra om det finns cellförändringar i såret. Ett sår i magsäcken måste alltid kontrolleras med gastroskopi efter behandling eftersom såret kan vara orsakat av cancer. Sår i tolvfingertarmen behöver däremot inte kontrolleras om man blir besvärsfri.

Förutom prov för bakterien kan man få lämna ytterligare blodprover.

Diagnosen har stor betydelse för vilket läkemedel läkaren kan använda som smärtlindring.

Man kan bota magsår med antibiotika och protonpumpshämmare.

Man vill utesluta cancer som ibland kan ge likartade symtom.  

BEHANDLING/LÄKEMEDEL


Magsår kan nästan alltid behandlas effektivt med läkemedel. Endast vid få tillfällen opererar man. Läkemedelsbehandling bör kompletteras av livsstilsbehandling. 

 

Mediciner mot magsår innehåller som regel en kombination av:  

Antibiotika, för att behandla bakterieangreppet av Helicobacter pylori.

Protonpumpshämmande medel minskar bildningen av magsyra i magsäcken. De är dyra, men de är också de mest effektiva när det gäller att ta bort syran från magen. Om bakterier har orsakat magsåret kan dessa läkemedel ges i kombination med antibiotika.

Magsyrablockerande medel (histaminblockare) minskar bildningen av magsyra med en annan mekanism än protonpumpshämmarna. De är billiga, men inte lika effektiva som protonpumpshämmarna och antibiotika.

Hur behandlas komplikationer?

Vid blödande magsår undersöker man varifrån blodet kommer med en gastroskopiundersökning. Om blodet kommer från en artär börjar man med att ge etsande eller kärlsammandragande läkemedelsinjektioner i det blödande magsåret.

Vid blödande magsår som man inte klarar att behandla vid gastroskopundersökning, eller om det har blivit hål på magsäcken (perforation), är det nödvändigt att operera.

Det finns många olika slags operationer vid blödande magsår, alla är beroende av var såret/såren är lokaliserade. Målet med operationen är att stoppa blödningen eller att sluta hålet som leder ut i bukhålan. Operationerna är tekniskt svåra och risken för komplikationer är stor. Dessutom kan de vara onödiga om magsåret är orsakat av bakterien Helicobacter Pylori.

Tidigare opererade man ofta magsår genom att skära av de nerver som stimulerade magsyraproduktionen. Denna operation används sällan idag eftersom det finns effektiva läkemedel med mycket få biverkningar.

 

OMVÅRDNAD

Besvären kan lindras med hjälp av viss mat, till exempel mjölk. Receptfria läkemedel så som Losec, kan också hjälpa. Om du tidigare haft magsår bör du helt avstå från svaga smärtstillande medel med acetylsalicylsyra och smärtstillande mediciner som ibuprofen och liknande, eftersom det kan förvärra symptomen.

Om smärtstillande mediciner är nödvändigt (kanske av annan anledning än magsår) välj preparat med paracetamol som alvedon eller liknande.

Sluta röka. 

Undvik alkohol, kaffe och starkt kryddad mat. 

skaffa bra levnadsvanor i övrigt, som regelbunden och varierad kost samt tillräckligt med motion och sömn.  

Stress förvärrar magsår. Därför är det viktigt att du balanserar arbete och högt tempo med tillräcklig vila och återhämtning

 

Relaterade länkar

Av: Pomperipossa

Datum för publicering

  • 2008-01-31
Anmäl
2008-02-01 13:05 #1 av: [Quellii]

Jättebra! Riktigt intressant!

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.