2008-01-28 13:58 #0 av: [Quellii]

Prostata är en körtel som bara finns hos män. Den sitter under urinblåsan runt urinröret. När man åldras växer prostatan, det är naturligt men orsakar ofta problem. Nästan hälften av alla män får besvär som försämrar livskvaliteten.

Prostatan är en körtel, även kallad blåshalskörteln, som omsluter urinröret.  Den är beroende av det manliga könshormonet testosteron för sin funktion och hormonet stimulerar även en långsam tillväxt som sker även upp i hög ålder.

Det är vanligt att prostatakörteln förstoras, även kallat  godartad prostataförstoring, "benign prostatahyperplasi", förkortat BPH.

Mer än hälften av alla män som över 60 år har prostataförstoring. Godartad prostataförstoring och prostatacancer kan förekomma samtidigt och det gör att man måste vara observant i de fall då tillståndet bör utredas. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Över hälften får inga besvär

Drygt hälften av män med prostataförstoring har inga besvär av sin åldersförändring. Hos en del av de som har besvär kan dessa minska med tiden även om prostata inte minskar i storlek. Men för många förblir besvären lika stora även om de kan variera lite i grad. Framför allt om man har en kraftigare förstoring av körteln finns det risk för att besvären med tiden kommer att öka.

En förstorad prostatakörtel som orsakar små eller inga olägenheter behöver inte behandlas alls.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

En av våra vanligaste folksjukdomar

Prostata är en körtel som bara finns hos män. Den sitter under urinblåsan runt urinröret. När man åldras växer prostatan, det är naturligt men orsakar ofta problem.

Nästan hälften av alla män får besvär som försämrar livskvaliteten. De vanligaste besvären är att man behöver kissa ofta, att strålen är svag och att man har en känsla av att inte kunna tömma blåsan ordentligt.

Det är viktigt att kontrollerar vad som orsakar besvären, eftersom prostatacancer ibland kan orsaka likadana besvär som man får vid godartad prostataförstoring
Ibland kan orsaken av förstorad prostatakörtel vara ett tecken på cancer.

Symtomen vid prostatacancer kan likna symtomen vid godartad prostataförstorning, när man får problem med att kissa.

Prostatacancer är den vanligaste cancerformen i Sverige. Var tionde man drabbas. De flesta som drabbas är över 70 år när tumören upptäcks och sjukdomen är mycket ovanlig före 50 års ålder. Det är därför viktigt att söka läkare om man får vattenkastningsbesvär.

För en läkare går det vanligen snabbt och enkelt att ställa rätt diagnos. Prostatacancer utvecklas olika snabbt. Ibland tar det 10-15 år innan man får några symtom och ibland utvecklas de snabbt. Beroende på vilken typ av prostatacancer det gäller, mannens vilja och ålder finns det flera olika behandlingsmöjligheter. Det finns t ex behandling med hormoner, operation eller strålning.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Symtom

Knappt hälften av alla män med godartad prostataförstoring upplever symtom. Bara vissa av dem kommer att behöva behandling. Symtomen märks oftast när man kastar vatten.

Vanliga symtom:
- svag stråle.
- behov av att krysta i samband med blåstömningen.
- en känsla av att blåsan inte töms helt.
- strålen upphör en eller flera gånger under vattenkastningen.
- att man måste kasta vatten ofta under dagen och kanske också under natten med störd sömn och trötthet som följd.
- starka och plötsliga urinträngningar som är svåra att undertrycka.

Det är dock bara en mindre del av de med förstoring som upplever symtom. Besvären uppstår när urinröret trycks ihop av den förstorade körteln. En undersökning av prostatan är en vanlig och viktigt åtgärd inom sjukvården och den som har symtom bör söka för en bedömning och för att kontrollera så att det inte ligger en prostatacancer bakom
Urinvägsinfektion och stopp.

Om det inte går att tömma urinblåsan helt kan det lätt bli infektion med bakterier i den urin som finns kvar i blåsan. Urinvägsinfektion leder till sveda när man kissar, täta trängningar och ibland feber och blod i urinen.

Vid vissa tillfällen blir det totalt stopp för urinen, så kallad urinstämma. Då känner man svåra trängningar och stark smärta. När urinen får svårt att passera, kan också njurarna påverkas, men det är ovanligt. Att blåsan inte töms ordentligt kan också leda till urininkontinens, då små mängder urin ofta läcker både på dagen och natten. Denna speciella form av inkontinens kallas överflödesinkontinens eller överrinningsinkontinens.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Källor:
Sjukvårdsrådgivningen
Prostatabekymmer
Helhetsdoktorn  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tack till Pomperipossa för att vi får publicera denna
text här på hälsa!

Text: Pomperipossa

Publicerat av: AlexandraK

Datum för publicering

  • 2008-01-28