2008-03-08 20:19 #0 av: Mandysan

Visste du att i skelettets röda benmärg produceras röda blodkroppar som är livsviktiga?

Skelettet har fyra huvuduppgifter, producera röda blodkroppar, skydda organ, ge stadga och vara ett fäste för skelettmusklerna.

När man föds är skelettet mjukt brosk som hårdnar tills man är ca 20 år.

Det finns mest röd benmärg när man är liten, sen blir det mer och mer gul benmärg.

Ett exempel på organ som skyddas är hjärta och lungor som skyddas av revbenen och bröstbenet.

Utan skelettet skulle vår kropp se långt ifrån likadan ut som den gör. Vi skulle inte ha ben eller armar utan skulle mest likna en stor, ostadig klump.

Vi har mer än 600 skelettmuskler. Allihop fäster i skelettet och hjälper till att stabilisera upp kroppen. Ett exempel på en sådan muskel är triceps. Alla skelettmuskler går att träna upp. De som är mest tacksamma att träna är lårets skelettmuskler. Vid effektiv träning kan de öka med upp till 1% i volym per dag.

Revbenen och bröstbenet har otroligt viktiga uppgifter, de skyddar hjärta och lungor. Ryggraden skyddar de viktiga nervbanorna.

Relaterade länkar

  • Gleerups Biologi (lärobok)

Av: Mandysan

Datum för publicering

  • 2008-07-31