Övrigt

Synen berättar vad vi ser

2009-12-08 16:28 #0 av: [SvenA]

Ögat är ett unikt organ som med sina 1 miljon nervtrådar överför signaler till hjärnan för att tolkas och bli till bilder som vi sedan upplever.

Vi som inte ser får alltså inte den uinformationen som våra hjärnor behöver för att tala om för oss vad vi ser

annars är synen ett av de sinnen som är störst av våra sinnen

Nästan tre fjärdedelar, eller 130 miljoner, av kroppens sinnesceller finns i ögonen

Så vi som inte ser missar alltså en massa information som den seende befolkning får via ögonen

Vi som inte ser kan ju inte tyda kroppspråkey som är en viktig informationskälla när vi träffar andra maniskor

Vi som inte ser kan heller inte ta del av det mesta abvden iformationen som man normalt får via det tryckta ordet

Vi som inte ser är också utestängda från det mesta som sämds via televisionen

Vi som inte ser är också utestängda från de flesta butikerna på grund av att det saknas personlig service i de flesta butikerna

Vi som inte ser är även utestängda från stora delar av samhället på grund av den otillgänglighet som råder på de flesta platserna i samhället

Vi som inte ser har inte heller rätt till hjälp via LSS lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade som

ger andra grupper stöd och hjälp på statens bekostnad utan vui får själva bekosta eventuella hjälpbehov vi har på grund av vår synskada

Vi som inte ser öär den enda gruppen som får betala en extra avgift för att ha våra ögon med oss när vi lämnar bostaden och ger oss ut i det otillgängliga samhället

Anmäl
2009-12-08 22:38 #1 av: Maria

Jag visste faktiskt inte att synskadade inte omfattades av LSS lagen.

/Maria

 

Anmäl
2009-12-09 12:55 #2 av: [SvenA]

Enbart en synskada omfattas inte av den lagen

då måste man vara i större behov av mera hjälp för att tillhöra personkretsen som det står i lagen

Anmäl
2009-12-09 15:09 #3 av: Maria

Men en synskada är väl ett ganska stort handikapp. Mycket underligt må jag säga.

/Maria

 

Anmäl
2009-12-09 15:18 #4 av: [SvenA]

Det finns så mycket konstiga regler och fördommar om och för synskadade

Vad man inte tror är att vi alla synskadade är olika individer med olika behov allihop

Vi klarar av olika saker ner eller mindre bra det enda vi har gemensamt är att vi inte ser som alla andra

Anmäl
2010-06-28 19:57 #5 av: bluemary

När jag som tämligen ny här på forumet gick igenom artiklarna så
hittade jag denna som jag upplever som oerhört intressant !

Tänk så mycket det är man tar för givet när man ser bra. Man har ingen
som helst tanke på att allt kan uppfattas på ett helt annat sätt.

Detta var en riktig tankeställare och även detta med att skriva på rätt
sätt och följa de regler som gäller för att en synskadad ska kunna
vara med i diskussionerna.

Ett stort TACK Sven för en mycket intresssant artikel !

Anmäl
2010-06-28 22:50 #6 av: [SvenA]

Man tar väldigt mycket för givetäve jag gör detta men jag har verkligen fått bevis för attman inte ska ta något för givet hela mitt liv har förämdrats sedan 2007 nu är jag blind och har rrullstol för min förflyttning

¨årem 2007 körde jag bil utan problem i dag kan jag inte göra det alls så man ska vara väldigt glad för de stunder man slipper en massasjukdommar

När det gälleross med funktionshinder finns de alldeles för mycket fördommar

Många tycker att vi bara är gnällspikar men det vi vill är att få delta i samhället som alla andra

Anmäl